Dienslewering

Hulpvaardigheid en vriendelikheid van die diens wat u ervaar het.(Required)
Verduideliking van die werking van die toerusting en dienste aan u.(Required)
Stiptelike nakoming van tydsreëlings(Required)
Kundigheid van die personeel.(Required)
Tyd wat dit geneem het vir u versoek om aandag te geniet.(Required)
Afhandeling van werk volgens u behoefte en verwagting.(Required)
Netheid waarin u perseel agtergelaat is na afhandeling van die taak.(Required)
Kommunikasie en terugvoer deur Mooirivier Beskerming personeel tydens en na afloop van die taak.(Required)